Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania

lbl_iso_certified

Wasiliana Nasi

Anwani/Mahali

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania
P.O. Box 3024 , Arusha - Tanzania
Nairobi Rd, Ngaramtoni Area

Tupigie

Piga Bure: 0800110031

Simu: +255 272970467 / 64

Barua pepe

dg@tphpa.go.tz

Nukushi

+255 272970468